Home » News » Newsflash » Bezpieczne wakacje 2014

Bezpieczne wakacje 2014

W sobotę 26. lipca 2014 r. ratownicy Grupy Interwencyjnej WOPR w Tomaszowie Maz. zostali zaproszeni przez piotrkowską Komendę Miejską Policji do wspólnych działań prewencyjnych służb mundurowych w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2014”. W przedsięwzięciu wzięli także udział: Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Polski Związek Wędkarski, Państwowa Służba Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Urząd Celny, żołnierze z 25. batalionu dowodzenia, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponad 60 funkcjonariuszy patrolowało obszar zbiornika Cieszanowice i Zalewu Sulejowskiego oraz teren wokół nich ze szczególnym naciskiem na miejsca zwyczajowo wykorzystywane do wypoczynku. Do działań uruchomiono 20 pojazdów i 6 łodzi. Wieczorem biorący udział w akcji funkcjonariusze spotkali się na podsumowaniu w Osadzie Leśnej w Kole dzięki uprzejmości komendanta Państwowej Straży Leśnej starszego strażnika Rafała Taranowskiego. Za zaangażowanie i efektywność działań podziękował wszystkim uczestnikom akcji naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Piotrkowie Trybunalskim podinspektor Jacek Rzepkowski.

Plecamy