Home » News » Newsflash » Kurs na stopień Ratownik Wodny Pływalni

Kurs na stopień Ratownik Wodny Pływalni

W dniach 4-6 listopada 2011 r. na tomaszowskiej pływalni „Złota Rybka” odbył się kurs na zawodowy stopień ratowniczy Ratownik Wodny Pływalni. Organizatorem szkolenia był WOPR Województwa Łódzkiego oraz WOPR w Tomaszowie Maz. i Rescue Systems. Szkolenie poświęcone było przede wszystkim zagadnieniom udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na pływalniach i w aquaparkach. Istotnym elementem było podniesienie kompetencji w zakresie kierowania zespołem ratowników. W szkoleniu wzięło udział czterech ratowników z tomaszowskiego WOPR, z czego trzech po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i pozytywnie zdanym egzaminie końcowym uzyskało stopień Ratownik Wodny Pływalni. Kadrę kursu stanowili: Marcin Grabia – Instruktor WOPR, Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR, Łukasz Giska – Młodszy Instruktor WOPR, Maciej Pawlik – Ratownik Wodny Pływalni. Zapraszamy do galerii.

Plecamy