Home » News » Newsflash » Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ratownictwo wodne mogą wykonywać podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W dniu 28 kwietnia 2014 r. Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz. wystosował wniosek do MSW w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego, głównie na obszarze powiatu tomaszowskiego w województwie łódzkim. W pismach z dnia 29 maja 2014 r. i 20 czerwca 2014 r. wniosek uzupełniono o dodatkowe wyjaśnienia. Zgodnie z decyzją nr 56/2014 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2014 r. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Maz. otrzymało zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego.

icon Zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego

Plecamy