Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Karta pływacka

Karta pływacka jest dokumentem poświadczającym umiejętność pływania. WOPR w Tomaszowie Maz. rozpowszechnia dwa rodzaje kart pływackich: kartę pływacką oraz specjalną kartę pływacką.

Karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody po starcie z powierzchni wody.

Cena 25,- PLN

Specjalna karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość co najmniej 3 m po starcie z powierzchni wody.

Cena 40,- PLN

Egzaminatorzy:

Zbigniew Kozłowski – Pływalnia COS w Spale – tel.  500 237 737

Marcin Gąsieniec – Basen  przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 506 774 388

Maciej Pawlik – Basen przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 505 443 186

Damian Błaszczyk – Basen przy SP nr 12 w Tomaszowie Maz. – tel. 697 102 556, 601 443 798;

Tomasz Jarzyński – w okresie letnim Przystań Borki nad Zalewem Sulejowskim – tel. 601 344 351

Sąd Koleżeński WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Kałuża Adam Przewodniczący
2. Wereszka Kacper Wiceprzewodniczący
3. Przybysz Maciej Sekretarz
4. Kugiel Karol Członek
5. Ziębaczewski Robert Członek

Komisja Rewizyjna WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Ostrowski Sławomir Jacek Przewodniczący
2. Zastępca przewodniczącego
3. Kaczmarek Kinga Sekretarz
4. Gębka Marcin Członek
5. Borkowski Kacper Członek

Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz.

1. Błaszczyk Damian Prezes*
2. Kozłowski Zbigniew Wiceprezes*
3. Mincer Wojciech Wiceprezes*
4. Pawlik Maciej Skarbnik*
5. Gala Dagmara Sekretarz*
6. Rajski Marcin Członek
7. Porczyk Stanisław Członek
8. Dwornik Piotr Członek
9. Pecyna Mateusz Członek
  *Członkowie Prezydium Zarządu  

Prawo

Wybierz kategorię.

STATUT

Uchwały Prezydium

Grupa interwencyjna

Grupa interwencyjna WOPR w Tomaszowie Maz. to grupa wykwalifikowanych ratowników przygotowanych do prowadzenia akcji ratowniczych na wodach podczas zagrożeń powszechnych, a także do udziału w operacjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych, w szczególności powodzi.

Grupa interwencyjna została powołana przez Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz. uchwałą nr 51 z dnia 29.08.2012 r.

Członkowie grupy interwencyjnej biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach oraz w szkoleniach specjalistycznych z zakresu zaawansowanych technik ratowniczych. Współpracują z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy Obrony Cywilnej.

W skład grupy wchodzą specjalistyczne sekcje: ratownictwa wodnego, motorowodna, skuterowa, nurkowa. Każdy członek grupy może przynależeć do kilku sekcji jednocześnie. Poszczególne sekcje ściśle współpracują ze sobą i tworzą zespoły interwencyjne.

Do grupy może przystąpić każdy członek WOPR w Tomaszowie Maz., który posiada:

1. Ukończony 18. rok życia;
2. Stopień Ratownik Wodny Śródlądowy;
3. Ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
4. Patent sternika motorowodnego (tylko sekcja motorowodna);
5. Patent starszego sternika motorowodnego oraz ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa z użyciem skutera wodnego – operator śródlądowy lub morski (tylko sekcja skuterowa);
6. Patent płetwonurka (tylko sekcja nurkowa);
7. Ważną kartę identyfikacyjną WOPR według posiadanego stopnia;
8. Uregulowane składki członkowskie;
9. Ważną weryfikację;
10. Uprawnienie do pracy w bieżącym roku kalendarzowym;
11.  Nie naganną opinię Zarządu WOPR w Tomaszowie Maz.

Nabór nowych członków przeprowadza koordynator grupy interwencyjnej – Damian Błaszczyk (tel. 697102556) na podstawie pisemnej prośby i stosownej dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Wejścia na basen przy Szkole Podstawowej Nr 10

Basen przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Tomaszowie Maz.  otwarty dla ratowników! W każdy wtorek od godziny 17.05 do 17.50 Ratownicy WOPR w Tomaszowie Maz. mają do dyspozycji 1 tor pływacki. Koszt wejścia to tylko 3 złote. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą legitymacji członka WOPR z poświadczeniem opłacenia składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy.

 Zapraszamy do wspólnego pływania!

Święta Bożego Narodzenia

15713029_1307781795949287_501704642_n

Kurs na stopień sternika motorowodnego

WOPR w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza na kurs sternika motorowodnego. Planowany termin 03-08. 07. 2016r.
Wymogi: ukończony 14 rok życia
Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na  n/w dokumenty:
– dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,
– dowód wpłaty za egzamin,
– ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
– zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców.

Więcej informacji udziela WiceprezesWOPR w TM Damian BŁASZCZYK pod nr tel . 697102556, droga elektroniczną: email: hbdamian25@wp.pl  lub  koordynatorwoprtm@wp.pl

Pięć medali Mistrzostw Polski dla ratownika z Tomaszowskiego WOPR

 

18-19.06.2014 r   w  Lublinie odbyły się  L (pięćdziesiąte) Letnie Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym. W składzie reprezentacji województwa łódzkiego, która pojechała na te mistrzostwa było trzech ratowników z WOPR w Tomaszowie Maz. Michał Żyrek, Wiktor Daroch i medalista Mistrzostw Świata z  Monpellier we Francji Filip Pełczyński. W tym roku , podobnie jak w latach ubiegłych, ratownicy z WOPR w Tomaszowie Maz.  mieli ogromny wpływ na wyniki drużyny wojewódzkiej, na który składają się wyniki indywidualne: jednego młodzika, dwóch juniorów młodszych, i czterech najlepszych wyników z dwóch kategorii junior i open. (więcej…)

Plecamy