Home » Uncategorized » Karta pływacka

Karta pływacka

Karta pływacka jest dokumentem poświadczającym umiejętność pływania. WOPR w Tomaszowie Maz. rozpowszechnia dwa rodzaje kart pływackich: kartę pływacką oraz specjalną kartę pływacką.

Karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody, w tym co najmniej 100 m na plecach;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem wody po starcie z powierzchni wody.

Cena 25,- PLN

Specjalna karta pływacka

Egzamin obejmuje:

1) przepłynięcie 1500 m w wodzie stojącej co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej po 200 m stylem dowolnym i grzbietowym;

2) wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;

3) przepłynięcie pod wodą 15 m i zanurkowanie na głębokość co najmniej 3 m po starcie z powierzchni wody.

Cena 40,- PLN

Egzaminatorzy:

Zbigniew Kozłowski – Pływalnia COS w Spale – tel.  500 237 737

Marcin Gąsieniec – Basen  przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 506 774 388

Maciej Pawlik – Basen przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tomaszowie Maz. – tel. 505 443 186

Damian Błaszczyk – Basen przy SP nr 12 w Tomaszowie Maz. – tel. 697 102 556, 601 443 798;

Tomasz Jarzyński – w okresie letnim Przystań Borki nad Zalewem Sulejowskim – tel. 601 344 351

Plecamy