Home » Uncategorized » Sternik motorowodny

Sternik motorowodny

1. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: wrzesień 2015 r.

2. Przewidywane miejsce kursu: Przystań Borki nad Zalewem Sulejowskim.

3. Przewidywana opłata za szkolenie: 500 zł (przewidywane zniżki: członkowie WOPR w Tomaszowie Maz. – 100 zł).

4. Koszt egzaminu: 250 zł (uczniowie i studenci w wieku do 26 lat mają 50% zniżki za egzamin po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej).

5. Koszt wydania patentu: 50 zł (uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokości 25zł po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej).

6. Wymogami formalnymi do kursu są:

1) uczestnik ma mieć ukończony 14 rok życia;

2) uczestnik ma złożyć:

a) wniosek o wydanie patentu z podpisem i zdjęciem,

b) kserokopie dokumentu uprawniającego do zniżki,

c) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),

d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.

5. Zapisy: Damian Błaszczyk – Wiceprezes WOPR w Tomaszowie Maz. tel.: 697 102 556, Tomasz Jarzyński – Instruktor Motorowodny tel. 601 344 351.

6. Program kursu jest realizowany w czasie 27 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’), z czego 24 przeznaczone są na zajęcia teoretyczne, a 3 na ćwiczenia praktyczne.

7. Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych:

1) Wiadomości ogólne;

2) Przepisy;

3) Budowa jachtów;

4) Silniki i urządzenia napędowe;

5) Prace bosmańskie;

6) Locja śródlądowa;

7) Meteorologia;

8) Ratownictwo;

9) Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka;

10) Licencje motorowodne;

11) Manewrowanie jachtem motorowodnym.

8. Kurs kończy się egzaminem, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.

9. Uprawnienia:

1) Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych;

2) Prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej;

3) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia realizują swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Plecamy

telefony

spala02

1proc