Home » Uncategorized » Plan przedsięwzięć 2015

Plan przedsięwzięć 2015

L.p.
Przedsięwzięcie
Termin
Odpowiedzialny
1. Grand Prix Polski luty Z. Kozłowski
2. Szkolenie ratowników wodnych – III
moduł (kontynuacja)
luty Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
3. Posiedzenie Zarządu marzec Z. Kozłowski
4. Grand Prix Polski maj Z. Kozłowski
5. Szkolenie ratowników wodnych – I
moduł
maj Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
6. Kurs Sternik motorowodny czerwiec D. Błaszczyk
7. Bezpieczne wakacje czerwiec M. Pawlik, A. Pawlik
8. Mistrzostwa Polski w Ratownictwie
Wodnym
czerwiec Z. Kozłowski
9. Organizacja kąpieliska „Przystań” czerwiec Z. Kozłowski
10. Organizacja zabezpieczenia Zalewu
Sulejowskiego
czerwiec M. Gąsieniec, D. Błaszczyk
11. Organizacja i rozbudowa bazy WOPR czerwiec W. Mincer
12. Dzień ratownika wodnego –
rozpoczęcie sezonu ratowniczego
czerwiec D. Szymański
13. XI Maraton Pływacki lipiec Z. Kozłowski
14. Warsztaty w ratownictwie wodnym sierpień Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
15. Zakończenie sezonu ratowniczego wrzesień D. Szymański
16. Mini szkoła ratownictwa wodnego wrzesień M. Gąsieniec, Z. Kozłowski
17. VIII Piknik Organizacji Pozarządowych wrzesień D. Błaszczyk, A. Pawlik
18. Grand Prix Polski październik Z. Kozłowski
19. Szkolenie ratowników wodnych – I
moduł
październik Z. Kozłowski, M. Gąsieniec
20. Grand Prix Polski listopad Z. Kozłowski
21. Zimowe Mistrzostwa Polski
w Ratownictwie Wodnym
grudzień Z. Kozłowski
22. Posiedzenie Zarządu grudzień Z. Kozłowski

Plecamy