Home » Articles posted by Maciej

Author Archives: Maciej

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Budżet obywatelski samorządu woj. łódzkiego

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Tomaszowie Maz. wspólnie z RWOPR w Piotrkowie Tryb. napisali do Dyrektora Zbigniewa Kręcisza, Urząd Marszałkowski, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź wpisanie do tworzonego projektu „Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018″, zwanego dalej w skrócie Programem, jako jednego z obszarów działania „Ratownictwa i ochrony ludności” oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel.

Chcielibyśmy wszystkim osobom którzy poparli nasz projekt podziękować za oddane głosy w formie papierowej jak i elektronicznej.

https://bo.lodzkie.pl/wyniki-glosowania/

BARDZO DZIĘKUJEMY. 

BILANS

Poniżej przedstawiamy bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat

Formularz_informacyjny

Informacja dodatkowa

 

KURS NA MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR.

Jeszcze możesz się zapisać. Zapraszamy. Wewnątrzorganizacyjne szkolenie na Młodszego Ratownika WOPR

Plecamy

telefony

spala02

1proc