WOPR wspierany przez samorządy

Dzięki środkom pozyskanym z samorządów WOPR w Tomaszowie Mazowieckim mógł realizować działania niesienia pomocy osobom poszkodowanym na obszarach wodnych powiatu i gminy. Dziękujemy za przekazane środki finansowe Panu Franciszkowi Szmiglowi -Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki i Staroście Tomaszowskiemu Panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu.

III RUNDA GP SKUTERÓW

1 września 2019r. na zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim odbyła się III runda GP Skuterów Wodnych Województwa Łódzkiego która realizowana jest w ramach #BudżetObywatelskiWojewództwaŁódzkiego na 2019 rok. Patronat nad wydarzeniem objął #GrzegorzSchreiber Marszałek Województwa Łódzkiego. Ratownicy i mieszkańcy Tomaszowa startujący
w wyścigach stawali za każdym razem na podium w różnych kategoriach. Na podium z WOPR Tomaszów Maz. stanęli: Kacper Ciesielski, Maciej Przybysz i Mateusz Pecyna. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

XII Piknik Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni

XII edycja Pikniku Organizacji Pozarządowych Lokalni Niebanalni
pt. „Rodzinna Europa” odbyła się 25 sierpnia na Tomaszowskich Błoniach.
Jak co rocznie WOPR przygotował stoisko promocyjne, na którym zaprezentowano naukę pierwszej pomocy przedmedycznej a także zorganizowano konkurencje zabawowe.

WOPR SZKOLI SENIORÓW

Nasza organizacja w ramach projektu Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego „Podleśna Przystań Zdrowia dla Seniora” w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przeprowadziła cykl szkoleń z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z uczestnikami projektu. Zajęcia odbywały się w formie wykładów jak i warsztatów. W ostatnim dniu projektu ratownicy WOPR w Tomaszowie Mazowieckim zaprezentowali pokazy ratownictwa wodnego w tym techniki autoratownictwa.
Szkolenie zakończone zostało rozdaniem Seniorom pamiątkowych certyfikatów.

WOPR na wodzie cały sezon

Dzięki środkom pozyskanym z samorządów WOPR w Tomaszowie Mazowieckim mógł realizować działania niesienia pomocy osobom poszkodowanym na obszarach wodnych powiatu i gminy. Dziękujemy za przekazane środki finansowe Panu Franciszkowi Szmiglowi -Wójtowi Gminy Tomaszów Mazowiecki i Panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu – Staroście Tomaszowskiemu.

photo by blacha

Wójt Gminy i Starosta Tomaszowski wspierają WOPR

Dzięki środkom pozyskanym z Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Starostwa w Tomaszowie Mazowieckim nasza organizacja w sezonie letnim 2019 może dyżurować na Zbiorniku Zalew Sulejowski w rejonie odpowiedzialności. Dziękujemy w imieniu Zarządu, ratowników i członków WOPR w Tomaszowie Mazowieckim.

II Runda GP Skuterów wodnych Województwa Łódzkiego za nami

GRAND PRIX Województwa łódzkiego w skuterach wodnych odbywających się w dniu 28 lipca 2019r. na zbiorniku Zakrzówek Szlachecki k. Radomska już za nami. WOPR w Tomaszowie Mazowieckim zabezpieczał imprezę jak i brał w niej udział. W zawodach brali udział członkowie WOPR w Tomaszowie Mazowieckim. I miejsce w klasie do 180 KM zajął Damian Błaszczyk a
w klasie SPARK III miejsce Mateusz Pecyna a IV w klasie do 180 KM Kacper Ciesielski. Było to przedsięwzięcie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego na rok 2019. Przed nami ostatnia runda, która odbędzie się 01 września 2019r. na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – serdecznie zapraszamy.


GP SKUTERÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zabezpieczenie Vikings Run

W dniu 18.05.2019r. w godz. 9.00 – 16.00 WOPR w Tomaszowie Mazowieckim zabezpieczał pierwszą edycję biegu z przeszkodami Vikings Run 2019. Realizacja zabezpieczenia odbywała się zarówno na wodzie jak i lądzie.

Ze strony WOPR w zabezpieczeniu udział wzięli :

Maciej Pawlik, Wojciech Mincer, Marcin Rajski, Sławomir Jacek Ostrowski, Konrad Pacholski, Paweł Jakszuk, Stanisław Porczyk, Adam Kałuża, Kacper Ciesielski, Piotr Dwornik, Marcin Gębka, Dariusz Szymański, Paweł Sęk, Kinga Kaczmarek, Aleksandra Nabiałek, Mateusz Pecyna, Szczepan Badura, Wojciech Plich, Jakub Sil, Małgorzata Malesa, Joanna Ostrowska, Damian Błaszczyk

W tym dniu WOPR współpracował z OSP Smardzewice oraz firmą Qmed za co osobliwie dziękujemy. best wishes Blacha

Grupa interwencyjna

Grupa interwencyjna WOPR w Tomaszowie Maz. to grupa wykwalifikowanych ratowników przygotowanych do prowadzenia akcji ratowniczych na wodach podczas zagrożeń powszechnych, a także do udziału w operacjach ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych, w szczególności powodzi.

Grupa interwencyjna została powołana przez Zarząd WOPR w Tomaszowie Maz. uchwałą nr 51 z dnia 29.08.2012 r.

Członkowie grupy interwencyjnej biorą udział w cyklicznych ćwiczeniach oraz w szkoleniach specjalistycznych z zakresu zaawansowanych technik ratowniczych. Współpracują z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji czy Obrony Cywilnej.

W skład grupy wchodzą specjalistyczne sekcje: ratownictwa wodnego, motorowodna, skuterowa, nurkowa. Każdy członek grupy może przynależeć do kilku sekcji jednocześnie. Poszczególne sekcje ściśle współpracują ze sobą i tworzą zespoły interwencyjne.

Do grupy może przystąpić każdy członek WOPR w Tomaszowie Maz., który posiada:

1. Ukończony 18. rok życia;
2. Stopień Ratownik Wodny Śródlądowy;
3. Ważne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym lub jeden z tytułów: lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny.
4. Patent sternika motorowodnego (tylko sekcja motorowodna);
5. Patent starszego sternika motorowodnego oraz ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa z użyciem skutera wodnego – operator śródlądowy lub morski (tylko sekcja skuterowa);
6. Patent płetwonurka (tylko sekcja nurkowa);
7. Ważną kartę identyfikacyjną WOPR według posiadanego stopnia;
8. Uregulowane składki członkowskie;
9. Ważną weryfikację;
10. Uprawnienie do pracy w bieżącym roku kalendarzowym;
11.  Nie naganną opinię Zarządu WOPR w Tomaszowie Maz.

Nabór nowych członków przeprowadza koordynator grupy interwencyjnej – Damian Błaszczyk (tel. 697102556) na podstawie pisemnej prośby i stosownej dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Plecamy