Home » News » Uwaga Ratownicy- zmiana przepisów szkoleń KPP

Uwaga Ratownicy- zmiana przepisów szkoleń KPP

Zgodnie z ogłoszonym 16.12.2019 roku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy od 31.12.2019 do egzaminu recertyfikacyjnego może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż 3 miesiące od dnia egzaminu oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.

❗️W związku z tym możliwość przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego przysługuje ratownikowi w okresie ostatnich 3 miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia❗️

Plecamy