Home » News » Newsflash » III Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

III Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

W dniu 19 grudnia 2009 roku w świetlicy ośrodka Przystań przy ul. PCK 2/8 w Tomaszowie Maz., odbył się III Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Maz. W Zjeździe udział wzięli delegaci, zaproszeni goście: Prezes WOPR Województwa Łódzkiego, członek Zarządu Głównego WOPR – Andrzej Jankowski i Prezes WOPR oddział w Skierniewicach, trener kadry narodowej WOPR – Bernard Motylewski , a także przedstawiciele tomaszowskiego radia. W trakcie Zjazdu Prezes Tomasz Jarzyński złożył sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu w latach 2004-2009. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył Przewodniczący Grzegorz Szulc, a z działalności Sądu Koleżeńskiego Wiceprzewodniczący Andrzej Wójcik. Podczas Zjazdu głos zabrał Andrzej Jankowski, który wręczył również wyróżnienia i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych ratowników. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrał, na lata 2009-2014, nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński, a także delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR. Podczas Zjazdu dokonano zmian Statucie Powiatowego WOPR w Tomaszowie Maz. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych Władz uchwalono:

 

Zarząd:
1. Jarzyński Tomasz – Prezes*
2. Kozłowski Zbigniew – Wiceprezes*
3. Szulc Grzegorz – Wiceprezes*
4. Błaszczyk Damian – Sekretarz*
5. Janas Ewa – Skarbnik*
6. Gąsieniec Marcin – członek
7. Karbownik Rafał – członek
8. Pawlik Maciej – członek
9. Szymański Dariusz – członek
* członkowie Prezydium Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Śmiechowicz Piotr – Przewodniczący
2. Koselak Leopold – Zastępca przewodniczącego
3. Spała Daniel – Sekretarz

Sąd Koleżeński:
1. Jarzyński Robert – Przewodniczący
2. Wójcik Arkadiusz – Zastępca przewodniczącego
3. Szymczak Wojciech – Sekretarz
4. Dobrowolski Sebastian – członek
5. Frelich Mariusz – członek

Delegaci na Zjazd Wojewódzki:
1. Błaszczyk Damian
2. Jarzyński Tomasz
3. Kozłowski Zbigniew
4. Szulc Grzegorz

Plecamy