Home » News » Newsflash » Informacja dla kursantów

Informacja dla kursantów

W sobotę, 20 marca 2010 r. zajęcia odbędą się o stałej porze. Przeprowadzi je Instruktor WOPR Marcin Grabia.

Plecamy