Home » News » Newsflash » Kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR

Kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR

W dniach 4 marca – 1 kwietnia 2012 roku na pływalni COS w Spale odbył się kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR. W szkoleniu wzięło udział 12 kursantów, z czego 10 po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i pozytywnie zdanym egzaminie uzyskało stopień Młodszy Ratownik WOPR. Kadrę kursu stanowili: Kozłowski Zbigniew – Instruktor WOPR, kierownik merytoryczny kursu oraz Marcin Klatka – asystent.

Plecamy