Home » News » Newsflash » Szkolenie sędziów IRB

Szkolenie sędziów IRB

W dniu 30. września 2011 roku w Anglii na plaży w Bournemouth odbyło się szkolenie sędziów zawodów Inflatable Rescue Boats (hybrydowych łodzi ratowniczych) na poziomie „B”. W kursie wziął udział instruktor tomaszowskiego WOPR – Marcin Grabia. Przeprowadził on także warsztaty dla Team Managerów oraz sędziów z zakresu briefingów. W ramach praktyki po zakończonym szkoleniu Marcin wykonywał obowiązki sędziego liniowego w trakcie Brytyjskich Mistrzostw IRB.

Plecamy