Home » News » Newsflash » Szkolenie instruktorów

Szkolenie instruktorów

W dniach 10 – 13 stycznia 2013 r. w Niwkach koło Opola odbyło się szkolenie instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego. Wziął w nim udział Łukasz Giska – instruktor WOPR w Tomaszowie Maz. Po zdaniu egzaminów tomaszowianin otrzymał z rąk Prezesa WOPR Jerzego Telaka zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Plecamy