Home » News » Newsflash » Szkolenie ratowników wodnych – I etap

Szkolenie ratowników wodnych – I etap

W dniach 23 marca – 14 maja 2013 roku na tomaszowskiej pływalni „Złota Rybka” oraz w siedzibie WOPR w Tomaszowie Maz. odbył się kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR – I etap szkolenia ratowników wodnych. Wzięło w nim udział 14-tu kursantów, którzy po odbyciu wszystkich zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po zaliczeniu wszystkich elementów karty umiejętności i odbyciu 50 godzin kształcenia zawodowego kursanci uzyskają stopień Młodszy Ratownik WOPR. Kadrę kursu stanowili: Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR, kierownik szkolenia, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR oraz Łukasz Giska – Młodszy Instruktor WOPR. Zapraszamy do galerii.

Plecamy