Home » News » Newsflash » Szkolenie ratowników wodnych – moduł I

Szkolenie ratowników wodnych – moduł I

W dniach 8 marca – 24 kwietnia 2014 roku na tomaszowskiej pływalni „Złota Rybka” oraz w siedzibie WOPR w Tomaszowie Maz. odbył się kurs na stopień Młodszy Ratownik WOPR – I moduł szkolenia ratowników wodnych. Wzięło w nim udział 7-miu kursantów, którzy po odbyciu wszystkich zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Po zaliczeniu wszystkich elementów karty umiejętności i odbyciu 50 godzin kształcenia zawodowego kursanci uzyskają stopień Młodszy Ratownik WOPR. Kadrę kursu stanowili: Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR, kierownik szkolenia, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR oraz Łukasz Giska – Instruktor WOPR. Zapraszamy do galerii.

Plecamy