Home » News » Newsflash » Otwarcie bazy WOPR nad Zalewem Sulejowskim

Otwarcie bazy WOPR nad Zalewem Sulejowskim

W dniu 24. lipca 2012 roku w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim odbyło się oficjalne otwarcie Bazy WOPR w Tomaszowie Maz. W uroczystości obok przedstawicieli Zarządu WOPR w Tomaszowie Maz. – Prezesa Tomasza Jarzyńskiego i Wiceprezesa Grzegorza Szulca wzięli udział: Prezes WOPR Jerzy Telak, Prezes WOPR Województwa Łódzkiego Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Tomaszów Maz. Franciszek Szmigiel oraz Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. podinsp. Mirosław Domański. Prezes WOPR Jerzy Telak zabierając głos życzył dyżurującym ratownikom samych skutecznych interwencji.

Plecamy