Home » News » Newsflash » Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie Zarządu

W dniu 29. sierpnia 2012 r. odbyło się posiedzenie Zarządu WOPR w Tomaszowie Maz. Głównym tematem zebrania było sporządzenie uchwał dotyczących powołania Komisji Edukacji WOPR w Tomaszowie Maz., Grupy Interwencyjnej WOPR w Tomaszowie Maz., funkcjonowania Bazy WOPR w Tomaszowie Maz. oraz porozumienia między WOPR w Tomaszowie Maz. a Zespołem Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Tomaszowie Maz. Podczas zebrania powołano też Kierownika Bazy WOPR w Tomaszowie Maz. – Grzegorza Szulca oraz Koordynatora Grupy Interwencyjnej – Marcina Gąsieńca.

icon Protokół z zebrania Zarządu dnia 29.08.2012

Plecamy