Home » Uncategorized » Młodszy Ratownik WOPR – I moduł ratownika wodnego

Młodszy Ratownik WOPR – I moduł ratownika wodnego

1. Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: październik 2014 r.

2. Przewidywane miejsce kursu: pływalnia przy ZS nr 4 w Tomaszowie Maz.

3. Przewidywana opłata: 450 zł.

4. Wymagania formalne:

1) uczestnik przystępujący do szkolenia ma mieć ukończony 12 rok życia;

2) uczestnik ma posiadać ważną legitymację członka WOPR;

3) uczestnik ma złożyć:

a) formularz zgłoszeniowy,

b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkolenia (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny),

c) pisemną zgodę na udział w szkoleniu (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d) podpisany przez kursanta (w przypadku osoby niepełnoletniej także przez opiekuna prawnego) regulamin kursu,

e) wniosek o wydanie identyfikatora;

4) uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.

5. Zapisy: Zbigniew Kozłowski – Instruktor WOPR tel. 601 443 798, Marcin Gąsieniec – Młodszy Instruktor WOPR tel. 506 774 388.

6. Program kursu jest realizowany w czasie co najmniej 24 jednostek dydaktycznych (jednostka dydaktyczna wynosi 45’).

7. Zestawienie przedmiotów i tematów zajęć dydaktycznych:

1) Pływanie stosowane w ratownictwie wodnym:

a) kraul na piersiach;

b) kraul na grzbiecie;

c) styl klasyczny;

d) kraul ratowniczy;

e) żaba ratownicza;

f) żaba na grzbiecie;

g) pływanie na boku z pracą nóg do kraula;

h) pływanie na boku z pracą nóg do żaby;

i) „gazetka”;

j) „dyrektorek”;

k) pływanie stylami i sposobami w płetwach;

2) Samoratownictwo:

a) sposoby utrzymywania się na powierzchni wody i pozycje w przypadku kurczy mięśni: ud, podudzi, stopy, brzucha, grzbietu, ramion, krtani;

b) wypływanie z wodorostów;

c) zakładania kamizelek asekuracyjnych, ratunkowych w wodzie na siebie;

3) Wykonywanie skoków ratunkowych i innych sposobów bezpiecznego wejścia do wody:

a) skok na „bombę”;

b) skok desantowy;

c) skok ślizgowy;

d) skok rozkroczny;

4) Pływanie pod wodą i nurkowanie:

a) scyzoryk z miejsca (przez przewrót);

b) scyzoryk z napłynięcia;

c) zanurzenie ciche (desantowe);

d) pływanie pod wodą strzałką;

e) pływanie pod wodą „żabą”;

f) pływanie pod wodą w płetwach;

g) nurkowanie i pływanie zadaniowe;

5) Holowanie osoby zagrożonej co najmniej trzema sposobami:

a) holowanie zmęczonego przy pomocy bojki ratowniczej;

b) holowanie zmęczonego przy pomocy pasa ratunkowego „węgorz”;

c) holowanie pasywnego zaopatrzonego w pas „węgorz”;

d) holowanie pasywnego pod doły pachowe ze sprzętem (boja ratownicza typu SP, „węgorz”) i bez sprzętu;

e) holowanie zmęczonego w 1R (2 sposoby), 2R (2 sposoby) i w 3R;

6) Ewakuacja z wody i na lądzie:

a) ze wsparciem poszkodowanego na barkach ratownika/-ów w 1R i 2R;

b) chwyt Rauteka w 1R i 2R;

c) wyciąganie na brzeg dosiężny w 2R do siadu;

7) Opanowanie osoby tonącej pasywnej i ułożenie jej w pozycji do holowania:

a) podjęcie osoby pasywnej z powierzchni wody i ułożenie do holowania za doły pachowe;

b) podjęcie osoby pasywnej z dna (do 2 m), wydobycie na powierzchnię i ułożenie do holowania za doły pachowe;

8) Pierwsza pomoc:

a) Działania BLS;

b) Pozycja bezpieczna (boczna);

c) Postępowanie w zdarzeniach: skaleczenia, krwotoki, urazy narządu ruchu, nadmierne oziębienie organizmu, udar słoneczny, poparzenie.

8. Szkolenie kończy się nadaniem stopnia Młodszy Ratownik WOPR, który mogą uzyskać jego absolwenci po spełnieniu następujących warunków:

1) odbycie wszystkich zajęć modułu I z zajęciami dodatkowymi z pierwszej pomocy;

2) zaliczenie wszystkich elementów karty umiejętności modułu I;

3) odbycie praktyk ratowniczych lub innych godzin kształcenia zawartych w tabeli kształcenia w wymiarze co najmniej 50 h.

9. Młodszy Ratownik WOPR może:

1) pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz na kąpieliskach;

2) udzielać pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410).

10. Młodszy Ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika.

11. Młodszy Ratownik WOPR nie podlega weryfikacji.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

1. Uczestnik przystępujący do szkolenia ma posiadać:

a) Ukończone 12 lat;

b) Ważną legitymacje członka WOPR;

c) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny) zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

d) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej opiekun prawny)

e) Umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką lub specjalną kartę pływacką.

Plecamy