Home » News » Newsflash » VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Dnia 21 czerwca 2015 roku w świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Maz. przy ul. PCK 2/4 odbył się VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tomaszowie Maz. W trakcie posiedzenia przyjęte zostały sprawozdania z działalności Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej w latach 2009-2014. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi. Tomasz Jarzyński decyzją Zjazdu został mianowany Honorowym Prezesem WOPR w Tomaszowie Maz. Na lata 2015-2020 Zjazd wybrał Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński, a także delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych Władz uchwalono:

 

Zarząd:

 1. Kozłowski Zbigniew – Prezes*
 2. Błaszczyk Damian – Wiceprezes*
 3. Gąsieniec Marcin – Wiceprezes*
 4. Pawlik Maciej – Skarbnik*
 5. Pawlik Anastazja – Sekretarz*
 6. Mincer Wojciech
 7. Szymański Dariusz

*członkowie Prezydium Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Szczegielniak Włodzimierz – Przewodniczący
 2. Mokrogulski Dariusz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Jończyk Krzysztof – Sekretarz

Sąd Koleżeński:

 1. Jarzyński Tomasz – Przewodniczący
 2. Zdulski Marek – Wiceprzewodniczący
 3. Ostrowski Sławomir – Sekretarz
 4. Dwornik Piotr
 5. Żyrek Bartłomiej

Delegaci na Zjazd Wojewódzki:

 1. Kozłowski Zbigniew
 2. Błaszczyk Damian
 3. Gąsieniec Marcin
 4. Pawlik Maciej

Zapraszamy do galerii.

Poniżej do pobrania dokumeny dotyczące Zjazdu.

icon Zaswiadczenie dla Kuratora z Sadu KRS

icon Decyzja Kuratora – termin Zjazdu

icon Decyzja Kuratora o Przadku Obrad

icon Decyzja Kuratora – Regulamin Zjazdu

Plecamy