Home » Uncategorized » Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu

rok 2012

icon Uchwała nr 52 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie porozumienia z MDK

icon Uchwała nr 51 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie grupy interwencyjnej

rok 2010

icon Uchwała nr 32 z dnia 16.01.2010 r. w sprawie regulaminu pracy Prezydium

rok 2009

icon Uchwała nr 31 z dnia 19.12.2009 r. w sprawie ukonstytuowania się Zarządu i Prezydium

icon Uchwała nr 30 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie powołania przewodniczącego i sekretarza na III Zjazd

icon Uchwała nr 29 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie zdjęcia środków ze stanu magazynowego

icon Uchwała nr 28 z dnia 14.12.2009 r. w sprawie regulaminu III Zjazdu

icon Uchwała nr 27 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie odznaczeń dla ratowników

icon Uchwała nr 26 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie zasad wybierania delegatów na Zjazd

icon Uchwała nr 25 z dnia 28.02.2009 r. w sprawie wynagrodzenia dla księgowej, instruktorów i kierowników

rok 2008

icon Uchwała nr 24 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie wysokości składki dla wstępujących po 30.09.

icon Uchwała nr 23 z dnia 20.04.2008 r. w sprawie wynagrodzenia dla instruktorów i egzaminatorów

rok 2007

icon Uchwała nr 22 z dnia 12.03.2007 r. w sprawie składu Prezydium Zarządu

icon Uchwała nr 21 z dnia 5.01.2007 r. w sprawie egzaminów poprawkowych

icon Uchwała nr 20 z dnia 5.01.2007 r. w sprawie odznaczeń dla ratowników

rok 2006

icon Uchwała nr 19 z dnia 22.11.2006 r. w sprawie opłat za egzamin weryfikacyjny

icon Uchwała nr 18 z dnia 16.06.2006 r. w sprawie opłat za egzamin poprawkowy

icon Uchwała nr 17 z dnia 30.04.2006 r. w sprawie wynagrodzenia dla instruktorów i egzaminatorów

icon Uchwała nr 16 z dnia 30.04.2006 r. w sprawie zmian w pełnieniu funkcji w Zarządzie

icon Uchwała nr 15 z dnia 30.04.2006 r. w sprawie dofinansowania do kursu BLS

icon Uchwała nr 14 z dnia 30.04.2006 r. w sprawie zalegania ze składkami członkowskimi

icon Uchwała nr 13 z dnia 6.01.2006 r. w sprawie zakupu komputera i urządzenia wielofunkcyjnego

rok 2005

icon Uchwała nr 12 z dnia 2.01.2005 r.

rok 2004

icon Uchwała nr 11 z dnia 9.02.2004 r.

rok 2003

icon Uchwała nr 10 z dnia 26.03.2003 r.

icon Uchwała nr 9 z dnia 8.01.2003 r.

rok 2002

icon Uchwała nr 8 z dnia 2.04.2002 r.

icon Uchwała nr 7 z dnia 2.04.2002 r.

rok 2001

icon Uchwała nr 6 z dnia 29.08.2001 r.

rok 2000

icon Uchwała nr 5 z dnia 5.12.2000 r.

icon Uchwała nr 4 z dnia 9.08.2000 r.

icon Uchwała nr 3 z dnia 6.06.2000 r.

icon Uchwała nr 2 z dnia 7.04.2000 r.

icon Uchwała nr 1 z dnia 7.04.2000 r.

Uchwały Prezydium

Plecamy